1/13

 Znajdż swój instrument! Znajdż swój głos!  

​​Jeśli chcesz się uczyć na innym instrumencie -  zawsze możesz zadzwonić- może coś uda się zrobić!