Skąd pojawił się pomysł?

Nazywam się Sławomir Dudar, jestem prezesem Stowarzyszenia Jazz Art Music.

Pomysł pojawił się już kilka lat temu, kiedy trafiały do mnie osoby w różnym wieku, marzące od dziecka o grze na saksofonie.

Będąc muzykiem, organizatorem Festiwalu „Pracoffnia Dźwięków”, nauczycielem saksofonu spotykam się

z faktem niewiedzy jak wygląda saksofon, puzon, trąbka!

Chciałbym to zmienić, angażując siebie, wybitnych muzyków i pedagogów z odpowiednim podejściem i doświadczeniem.

Uwrażliwiając dzieci od najmłodszych lat na muzykę jesteśmy w stanie zmienić ich spojrzenie

oraz światopogląd na ich przyszłe życie prywatne i zawodowe.

 

 

Jaki jest nasz cel?

 

W każdym z większych miast takich, jak Wrocław, Kraków, Warszawa, Poznań, Gorzów istnieje możliwość

uczestniczenia dzieci w warsztatach, zajęciach muzycznych z zakresu jazzu, bluesa, rocka, szeroko pojętej muzyki rozrywkowej.

Chcielibyśmy aby również w Wałbrzychu odbywały się podobne warsztaty, które dodatkowo wzbogaciłyby

aktualną podstawę programową w zakresie edukacji muzycznej w szkołach.

W Wałbrzychu poza klasycznymi szkołami muzycznymi czy filharmonią praktycznie nie ma dostępu do tego typu zajęć.

Celem naszego Stowarzyszenia jest uwrażliwienie dzieci od najmłodszych lat na muzykę jazzową, bluesową, rozrywkową.

Poszerzenie ich świadomości jako słuchacza, zaprezentowanie różnych stylów w muzyce, zaszczepienie w nich pasji

czy nawet chęci gry na instrumentach bez względu na ich umiejętności i zdolności muzyczne, sytuację materialną

oraz możliwość zakupu instrumentu.

Muzyka, elementy improwizacji, obcowanie z różnymi jej stylami poza funkcjami związanymi z umuzykalnieniem

i uwrażliwieniem na piękno, odgrywa znaczącą rolęw edukacji wczesnoszkolnej. Muzyka jest ważnym elementem w życiu dojrzewającego młodego człowieka, szczególnie w stymulacji rozwoju psychicznego oraz we wspieraniu procesu przyswajania przez niego wiedzy ogólnej.

Naszym celem długofalowym jest kontynuacja podobnych warsztatów w kolejnych latach i dotarcia do jak najszerszego grona odbiorców,

a nawet poszerzenie tych działań o warsztaty  matematyczne, językowe i artystyczne.

Komu ma służyć?

Projekt kierowany jest do dzieci z powiatu wałbrzyskiego w wieku szkolnym z klas od 1 do 6.

Miejsce realizacji projektu- dlaczego właśnie tu?

Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu, jest idealnym miejscem dla tego typu działań dzięki dotychczasowo szeroko rozbudowanej ofercie kulturalnej oraz wyjątkowej przestrzeni w której możliwe będzie doświadczanie muzyki, sztuki w jednym miejscu, stanowiąc wielopłaszczyznową stymulacje rozwoju każdego z uczniów zamieszkałych na terenie powiatu wałbrzyskiego.

Jakie potrzeby chcemy zrealizować?

 

Brak różnorodnej oferty zajęć muzycznych dla szkół podstawowych, ograniczone możliwości w dostępie do instrumentów

 

oraz wykształconych pedagogów w zakresie muzyki jazzowej i rozrywkowej, ograniczona ilość miejsc

oraz kryteria wyboru uczniów w państwowych szkołach muzycznych

-to problemy, którym chcielibyśmy wyjść naprzeciw.

 

Chcielibyśmy dać szansę każdemu dziecku poznania bogactwa muzyki jazzowej, bluesowej, rozrywkowej.

Zakupione instrumenty umożliwiłyby dzieciom łatwiejszy start.  Instrumenty będą nieodpłatnie wykorzystywane podczas zajęć, we wszelkiego rodzaju działaniach Muzycznej Kuźni Talentu oraz podczas inicjatyw organizowanych przez Stowarzyszenie.

Kontakt z dobrej klasy instrumentem pomaga w lepszym wykształceniu słuchu, lepszej intonacji podczas gry na instrumencie oraz wychwytywaniu różnic w brzmieniu, co stanowi kluczowy element udanego rozwoju muzycznego.

Jakie działania są zaplanowane?

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne cykliczne zajęcia- warsztaty w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca

w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu.


Każde ze spotkań będzie oparte na autorskim programie dostosowanym pod względem czasu trwania zajęć,

sposobu przekazywania wiedzy oraz programowo do wieku grup klas szkoły podstawowej.

Uczestnicy zostaną podzieleni na 3 grupy wiekowe, 6-7 , 8-9, 10-11 lat.

Podczas warsztatów odbywać się będą również zabawy muzyczno –ruchowe, powtarzanie rytmów,

zagadki muzyczne, śpiewanie piosenek oraz granie na instrumentach przez dzieci.

W celu nauczenia wytrwałości i zmobilizowania dzieci do regularnego uczestniczenia w Muzycznej Kuźni Talentu

każdy z uczestników otrzyma kartę uczestnictwa, na której będzie zbierał naklejki.

Dla osób, które będą uczestniczyć min. w 80% zajęć i zbiorą naklejki - rozdawane podczas warsztatów,

przewidziany będzie udział w losowaniu nagród. Przewidzianymi nagrodami są instrumenty perkusyjne,

akcesoria muzyczne oraz instrumenty: gitara, saksofon, trąbka, perkusja które mają pomóc w pierwszych krokach małego artysty.


Na zakończenie warsztatów, podczas uroczystej gali odbędzie się koncert kadry pedagogicznej Kuźni Talentu.

Przewidywana jest również możliwość wystąpienia dzieci, które w czasie trwania warsztatów będą miały możliwość

przygotowania i  zaprezentowania przez siebie utworu.

Celem projektu będzie także zaangażowanie w ww. projekt szkół tak, aby na uroczystej gali zaprezentowały swój własny repertuar.

Dyplom dla Najbardziej Aktywnej Szkoły-  Uczestnika Muzycznej Kuźni Talentu. Planowane są również nagrody dla Szkoły!

Podczas uroczystej gali odbędzie się również quiz z wiedzy zdobytej podczas warsztatów z nagrodami 

Jakie ma być miejsce i czas realizacji?

Czas realizacji to okres 10 miesięcy od września do czerwca 2017/2018.
Zajęcia odbywać się będą w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach

w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu

​w pierwszą i trzecią sobotę każdego miesiąca.

Na co chcielibyśmy przeznaczyć środki?

Zakup instrumentów muzycznych oraz pomocy dydaktycznych, wynagrodzenie dla muzyków prowadzących zajęcia.

 

Wynagrodzenie dla prowadzących zajęcia: 18 000 zł

Zakup instrumentów: 31 420 zł

Suma wydatków: 49 420 zł

Dlaczego miałbyś wesprzeć naszą inicjatywę?

Jeśli w Twojej duszy gra muzyka,

Jeśli chciałbyś aby Twoje dziecko miało możliwość  "dotknięcia muzyki na żywo"

spróbowania gry na instrumencie..
 

ZAGŁOSUJ NA NASZĄ INICJATYWĘ

w WAŁBRZYCHU
 

realizowaną
w
Centrum Nauki i Sztuki w Starej Kopalni!

 

 MUZYCZNA   KUZNIA TALENTU

w WAŁBRZYCHU

KONTAKT: